Aby wyświetlić tę stronę, musisz zainstalować Flash Player 9+.!

Pobierz Adobe Flash Player

Joomla gallery by joomlashine.com

HomeAkcja Katolicka

Akcja Katolicka

 

Akcja Katolicka po krótkiej przerwie wznowiła działalność w naszej parafii.
W chwili obecnej liczy 25 członków, spotkanie odbywają się raz w miesiącu, w każdy drugi czwartek. Opiekunem tej grupy jest ks. proboszcz Kazimierz Trelka.

AK jest organizacją kościelną o charakterze modlitewnym i charytatywnym. Na spotkaniach rozważa się i omawia liturgię słowa z danego dnia oraz podejmuje się rozmowy na różne tematy i wymienia poglądy. Ponadto członkowie mają możliwość rozwijanie swojej wiedzy religijnej i społecznej.

Ważnymi elementami pracy AK jest działalność charytatywna skierowana do rodzin wielodzietnych i innych osób w potrzebie. W tym celu w sklepie „Delikatesy Centrum” umieszczono koszyk, do którego ludzie o wielkim sercu składają artykuły spożywcze.

Osoby odpowiedzialne za niesienie pomocy dbają o to, aby te „dary” dotarły do właściwych osób (listę sporządził ks. proboszcz).
Po zapoznaniu się z potrzebami rodzin wielodzietnych, AK zorganizowała również zbiórkę odzieży i odszukała sponsorów na zakup słodyczy dla dzieci. Taką zbiórkę przeprowadzono przed Dniem Dziecka i przed dniem św. Mikołaja. W pierwszym przypadku udało się nam uszczęśliwić 46 dzieci z rodzin wielodzietnych, natomiast w drugim 72- na terenie całej parafii. Cieszy nas ogromnie, że w okresach świątecznych ludzie są hojni, dlatego też możemy szybko dotrzeć z pomocą do kilku rodzin jednocześnie.
Z ubolewaniem musimy jednak przyznać, że poza świętami koszyczek jest napełniany długo i wówczas trudno jest dotrzeć z pomocą do chociażby jednej rodziny. Potrzeba jest wielka, a ludzie robiący zakupy zdają się nie zauważać, że w sklepie tuż przy wejściu, znajduje się koszyczek Akcji Katolickiej.
Chcąc zwrócić uwagę i uwrażliwić serca na potrzeby innych, umieszczamy tam słowa z Ewangelii. Jakiś czas temu widniał napis z Ew. wg św. Łk 6; 36: „ Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.”
Obecnie nad koszykiem umieściliśmy słowa J. Pawła II: „ Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Pomimo to, bardzo wielu ludzi przechodzi nadal obojętnie, a szkoda, bo ś1) MT 25; 40 zapisał takie słowa: P. Jezusa: „ Zaprawdę powiadam wam; wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych Mnieście uczynili”
Jest to dla nas chrześcijan pouczenie, jak powinniśmy postępować wobec bliźniego. Musimy być świadkami, że nasze dobre i złe uczynki wobec bliźniego skierowane są również w naszego Mistrza Pana Jezusa.
Akcja Katolicka poprzez swoją działalność charytatywną daje nam okazję do czynienia dobrych uczynków. Nie zamykajmy więc naszych serc, gdy inni, a szczególnie dzieci płaczą i cierpią niedostatek.
Czterej członkowie AK odbyli spotkanie opłatkowe. Przy pięknie zastawionym stole, w świątecznym nastroju składaliśmy sobie życzenia i śpiewaliśmy kolędy i pastorałki, a Wojciech przygrywał nam pięknie na akordeonie.
Do członkostwa w AK niesamowitych wrażeń i przeżyć przy pracy i od święta zapraszamy wszystkich chętnych parafian.
 
Początek strony